Felanmälan samt fastighetsjour

Vår praktiska förvaltning sköts av Elfast och är det en icke akut felanmälan nås de enklast via detta formulär för felanmälan.
För akuta ärenden under kontorstid (07.00 – 16.00) så nås de via sin växel på 016-541 77 00

OBS journummer skall enbart användas vid brådskande fel efter kontorstid!

Jouren nås via 016 – 120 400

Jour

Om din felanmälan gäller ett brådskande ärenden utanför kontorstid, dvs mellan kl 16.00 – 07.00 vardagar eller helgdag och som absolut inte kan vänta tills nästa dag ska du ringa  fastighetsjouren. 

Nedan finns exempel på ärenden och om du ska ringa jouren eller ej om det inträffar utanför kontorstid. Notera att vid missbruk av journumret kan du bli ersättningsskyldig för jour- eller väktarutryckning.

När du ringer jouren är det viktigt att du uppger namn, telefonnummer, adress samt ditt ärende. Dels för att jouren ska veta vart de ska någonstans och vad som hänt, dels för att vi enklare ska kunna följa upp händelsen i efterhand.

Vatten och avlopp

  • Om du har vattenläckage, dock inte om det droppar lite från läckande kran.
  • Om du helt saknar vatten i lägenheten. Om det endast är varmvatten du saknar felanmäler du det till Quadrum Fastigheter nästa vardag.
  • Om du helt har stopp i toaletten (och du inte kan använda annan toalett i lägenheten) och du inte kan lösa det själv. Däremot, om du har problem med att spola felanmäler du det till Quadrum Fastigheter nästa vardag. Använd en hink med vatten och häll från hög höjd för att spola tills felet är åtgärdat.

Värme och ventilation

  • Om temperaturen väsentligt ändras i lägenheten. Om temperaturförändringen inte är stor anmäler du felet nästa vardag. Innan felanmälan bör du även mäta rumstemperaturen i mitten av rummet och uppge denna vid felanmälan.
  • Stopp i ventilation anmäler du  nästkommande dag. Däremot kan du ringa jouren om nästkommande dag inte är en arbetsdag.

El

  • Om du helt saknar el i lägenheten. OBS! undersök att kontakter är ihopkopplade samt att ingen säkring gått, i så fall byt denna. Undersök eventuellt med granne om det är generellt strömavbrott i området.

Lås

  • Om det är allvarliga fel på låsutrustning i fastigheten. Om du har tappat nyckel och inte kommer in i lägenheten kan du ringa jouren eller valfri låssmed, tänk på att det är du som står för kostnaden.

Tvättstuga

  • Fel på tvättutrustning i tvättstugan anmälsnästa vardag. Ring jouren endast om tvätt fastnat i maskin under pågående pass, eller vatten läcker ur rör eller liknande. Jouren kan oftast ge instruktioner per telefon.

Snöröjning, extrem halka

  • Om det finns betydande säkerhetsrisker med livsfarliga istappar som hänger från tak, extrem halka eller liknande ring direkt till jouren.

Oväsen/störningar

  • Prova i första hand med att prata med grannen som stör och påpeka problemet, grannen kanske inte är medveten om att denne stör. Om det ej hjälper och det är omfattande störning under nattetid ring polis 114 14.  Ring även till hyresvärden 08 5580 3030 och tala in ett meddelande. Glöm inte att ange vem du är samt hur vi får tag i dig. Ange även vilken granne det är som stör, gärna både namn samt lägenhetsnummer.